Correspondence Adress:

Orbis Iuris Romani
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
SK-918 43 TRNAVA

e-mail:

oir@truni.sk